Edit

Hakkımda

1968 yılında Ankarada doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden derece ile mezun oldu. 1991-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1997-1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devle…

İletişim

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

KRONİK TROMBOEMBOLİK PULMONER HİPERTANSİYON ( KTEPH)

Akciğer embolisi geçiren hastaların yaklaşık % 2-4 nde  pıhtı akciğer damarlarını (pulmoner arter) tıkadığında, arkasında daha fazla damar tıkanıklığına ( trombozis) ve akciğer içerisinde direncin artması ve basıncın yükselmesine ( pulmoner hipertansiyon) neden olur. Bazı durumlarda ise emboli olmadanda akciğer damarlarının içerisinde trombozis gelişebilir. Hastalık kadınlarda daha sık görülür.

PULMONER HİPERTANSİYONDA RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR ?

  • Geçirilmiş Akciğer Embolisi
  • Kronik İnflamatuar Hastalıkları ( İnflamatuar Barsak Hastalığı, Osteomyelit)
  • Kanser Öyküsü
  • Kan pıhtılaşmasına olan yatkınlık

PULMONER HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Akciğer embolisi geçiren hastalarda yaklaşık 3 ay sonra ilk belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Arada geçen bu süre “balayı” dönemi olarak adlandırılır.

  • Nefes Darlığı: En sık ve ilk ortaya çıkan belirtidir.
  • Yorgunluk
  • Göğüste bası hissi
  • İleri dönemlerde kalp yetersizliği, el ayak ve dudaklarda morarma (siyanoz)

PULMONER HİPERTANSİYON TANISI NASIL KONULUR ?

Tanı koymak aslında çok basittir. Önemli olan nefes darlığı çeken hastalarda, hastalığın akla gelmesidir.  Ekokardiyografide sağ kalp fonksiyonları değerlendirilir. Ventilasyon / Perfüzyon sintigrafisi adını verdiğimiz tetkik esas tanıyı koymamıza olanak sağlar.  Çekilen ilaçlı tomografik anjiyografide ise tıkanan pulmoner arterleri görüntülemek mümkündür. Son olarak bir kateter yardımı ile kalbin içine girip akciğer damarları ve kalp içerisindeki basınçları ölçmek tedavinin planlanması açısından önem taşır.

PULMONER HİPERTANSİYON İÇİN TEDAVİ 

Hastalığın iki türlü tedavisi vardır. Erken dönemlerde ve akciğer basıncının henüz yeterince yükselmediği vakalarda akciğer damarlarını genişletici dolayısıyla akciğer basıncını düşüren ilaç tedavileri uygulanabilir.

Esas olarak akciğer damarları içerisindeki trombüslerin  Açık Kalp Ameliyatı yöntemi ile temizlenmesi en etkin tedavi yöntemidir. Bu ameliyata “Pulmoner Tromboendarterektomi” ameliyatı adı verilir. Ameliyat sonuçları itibari ile yüz güldürücü bir ameliyatdır. Hastaların ameliyat aşamaları geldiğinde en kısa sürede ameliyat olmaları önemlidir. Akciğer basıncının çok fazla yükselmesi durumunda ameliyat çok daha riskli hale gelmektedir.

1968 yılında Ankarada doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden derece ile mezun oldu. 1991-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1997-1998 yılları arasında Amerika Birleşik dev…