Edit

Hakkımda

1968 yılında Ankarada doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden derece ile mezun oldu. 1991-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1997-1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devle…

İletişim

Mitral Kapak Tamiri Nedir?

Mitral Kapak Tamiri Nedir?

Mitral kapak kalbimizin sol tarafında sol kulakçık ile sol karıncık arasında yer alan kapatır. Kalbimizdeki kan akışını düzenleyen dört kapaktan biridir. Erişkinlerde en sık görülen kalp kapak hastalığı Mitral kapak hastalığı olup bu açıdan ciddi sağlık problemlerine yol açan bir kapaktır.

Mitral kapak iki yaprakçıktan oluşur. Bunlar ön ( anterior ) ve arka ( posterior) kapakçıklardır. Mitral kapak yaprakçıklarının kalbe tutunmasını sağlayan ipliksi yapılara korda adı verilir. Bu kordalar papiller kaslar vasıtası ile kalbe tutunur. Ayrıca mitral kapağın anulus adını verdiğimiz bir dış çerçeveside bulunur. Dolayısıyla oldukça kompleks bir yapıya sahiptir.

Mitral Kapak Hastalıkları Nelerdir ?

Mitral kapak hastalığında kapak tam olarak açılıp kapanamaz. Bu durum ya kapak ta kireç adının verdiğimiz tablonun oluşması sonucu kapağın yeteri kadar açılmaması ile karakterize  mitral kapak darlığı ( stenoz ) yada kapağın tam olarak kapanamamsı dolayısıyla kanı geri kaçırması ile karakterize mitral kapak yetmezliği ile karşımıza çıkar. Bu gibi durumlarda kapağı ya değiştirmemiz ( replasman ) yada tamir etmemiz gerekir.

Hangi durumlarda Mitral Kapak Tamiri Yapılır ?

Mitral kapak hastalıklarında her zaman ilk seçenek tamir ameliyatı olmalıdır. Genellikle kapakta kireçlenme olan hastalar tamir için uygun adaylar değildir. Kapak ta yetmezlik var ise mitral kapak tamiri daha iyi bir seçenektir.

Mitral Kapak Tamiri Nasıl Yapılır ?

Mitral kapak tamiri uygun hastalarda sıklıkla göğsün sağ tarafından meme altından yapılan ufak kesilerle yapılır. Son yıllarda özellikle robot teknolojisi kullanılarak da bu ameliyatları daha ufak kesilerden yapma şansı ortaya çıkmıştır. Bir diğer yöntem ise uzun yıllardır kullanılan klasik kalp ameliyatı tekniğidir.

Burada mitral kapağı oluşturan yaprakçıklar, kordalar ve anulus adı verilen çerçeve kısmı hastalığın nedenlerine bağlı olarak çoğunlukla kişinin kendi dokuları kullanılarak tamir edilerek kaçak giderilir.

Mitral Kapak Tamirinin Avantajları Nelerdir ?

Mitral Kapak tamirinin en önemli avantajı kişinin kendi dokuları kullanıldığı için kan sulandırıcı ilaç kullanımına gerek duyulmamasıdır. Özellikle genç yaşlarda ortaya çıkan mitral kapak hastalıklarında kapak değişimi gerekirse kullanılacak olan kapak “ mekanik” kapak adını verdiğimiz kapaklardır. Bu kapakların en önemli dezavantajı ömür boyu kan sulandırıcı (inceltici) ilaç kullanım zorunluluğudur. Halbuki mitral kapak tamiri sonrasında kan sulandırıcı ilaç kullanımına gerek duyulmamaktadır.

1968 yılında Ankarada doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden derece ile mezun oldu. 1991-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1997-1998 yılları arasında Amerika Birleşik dev…