Koroner baypas+Lazer+ Kök hücre tedavisi

Koroner baypas+Lazer+ Kök hücre tedavisi

Kompleks Aort Anevrizma Tamiri

Kompleks Aort Anevrizma Tamiri

Kapalı yöntemle Karın Aort Anevrizma Tamiri

Kapalı yöntemle Karın Aort Anevrizma Tamiri

"Off Pump" Arkus Aort Anevrizma tamiri

Ufak kesiden Aort Kapak Değişimi

Ufak kesiden Aort  Kapak Değişimi

Koroner Bypass Cerrahisi mi stent mi? Karar nasıl veriliyor?

Koroner Bypass Cerrahisi mi stent mi? Karar nasıl veriliyor?

Varisli Damarlar (Variköz Venler)

Varisli Damarlar (Variköz Venler)

Atrial Fibrilasyon

Atrial Fibrilasyon

Kapak Yetmezliği (Valvüler Regürjitasyon)

Kapak Yetmezliği (Valvüler Regürjitasyon)

Anjiyo ve Stent

Anjiyo ve Stent

Kalp Baypas Ameliyatı.

Kalp Baypas Ameliyatı.

Koroner Bypass Cerrahisi

Koroner Bypass Cerrahisi