Mitral Kapak Hastalığı

Mitral Kapak Hastalıkları

İnsan kalbinde kan akımının doğru yönde olmasını sağlayan dört kapak bulunmaktadır. Bu kapaklar; mitral, aort, triküspit ve pulmoner kapak olarak adlandırılmaktadır. Bu kapaklar yeteri kadar açılıp kapanmadıkları durumlarda çeşitli problemlere neden olabilmektedir. Mitral kapak; sol kalpte sol karıncık ile sol kulakçık arasındaki kapaktır. Akciğerde temizlendikten sonra mitral kapaktan kalbin son karıncığına ulaşan kan aort kapak sayesinde aort damarına ve tüm vücuda yayılmaktadır. Peki mitral kapak hastalıkları nelerdir?

Mitral Kapak Hastalıkları Nelerdir?

Temelde kanın geriye kaçmasını engelleyen kalp kapaklarında çeşitli durumlarda problemler yaşanabilmektedir. Başlıca mitral kapak hastalıkları; mitral kapak darlığı ve mitral kapak yetmezliğidir. Kireçlenmeye bağlı mitral kapak problemi mitral kapak darlığı olarak adlandırılırken; mitral kapak dokusunun zayıflaması mitral kapak yetmezliği olarak tanımlanmaktadır.

Mitral Kapak Yetmezliği Nedir?

Mitral kapak yetmezliği, sol kulakçıktan sol karıncığa geçen kanın; sol kulakçığa geri kaçması durumudur. Bu durum kontrol altına alınmadığı ve tedavi edilmediğinde sol kalp çapı genişleyebilmekte ve kalbin kasılma gücü zayıflamaktadır. Erken evre mitral kapak yetmezliğinde ilaçla tedavi uygulanırken ilerleyen dönemlerde cerrahi tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır.

Mitral kapak yetmezliğinde tanı ekokardiyografi ile konulmaktadır. İki türlü ekokardiyografi vardır. Birincisinde ekokardiyografi işlemi göğüs duvarından yapılır. Buna “transtorasik” adı verilir. İkincisi ise yemek borusundan yapılır ve “transözafageal” ekokardiyografi işlemi adını alır. Transözafageal ekokardiyografi özellikle mitral kapaktaki bozukluğu daha detaylı saptamamıza olanak tanır. Değerlendirme sonucunda mitral kapağın cerrahi tedavisi iki şekilde uygulanabilmektedir; mitral kapak tamiri ve mitral kapak değişimidir. Kalp kapak tamiri ile tedavi seçeneği hastaların ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanımının önüne geçer. Bununla birlikte kalp kapak değişimi sonrasında hastalar ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmak durumundadır.

Genellikle çocukluk çağında geçirilen romatizmal hastalıklar ve infektif endokardit problemlerinin neden olduğu mitral kapak yetmezlikleri mutlaka tedavi edilmelidir. 

Mitral Kapak Yetmezliği Belirtileri

Mitral Kapak Ameliyat Seçenekleri

Mitral kapak yetmezliği teknolojinin tıp alanına yansıması ve birtakım gelişmeler sonucunda farklı yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Söz konusu tedavi yöntemleri aşağıdaki gibidir;