Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon ( KTEPH)

Akciğer embolisi geçiren hastaların yaklaşık % 2-4 nde  pıhtı akciğer damarlarını (pulmoner arter) tıkadığında, arkasında daha fazla damar tıkanıklığına ( trombozis) ve akciğer içerisinde direncin artması ve basıncın yükselmesine ( pulmoner hipertansiyon) neden olur. Bazı durumlarda ise emboli olmadanda akciğer damarlarının içerisinde trombozis gelişebilir. Hastalık kadınlarda daha sık görülür.

Pulmoner Hipertansiyonda Risk Faktörleri Nelerdir ?

Pulmoner Hipertansiyon Belirtileri Nelerdir ?

Akciğer embolisi geçiren hastalarda yaklaşık 3 ay sonra ilk belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Arada geçen bu süre “balayı” dönemi olarak adlandırılır.

Pulmoner Hipertansiyon Tanısı Nasıl Konulur ?

Tanı koymak aslında çok basittir. Önemli olan nefes darlığı çeken hastalarda, hastalığın akla gelmesidir.  Ekokardiyografide sağ kalp fonksiyonları değerlendirilir. Ventilasyon / Perfüzyon sintigrafisi adını verdiğimiz tetkik esas tanıyı koymamıza olanak sağlar.  Çekilen ilaçlı tomografik anjiyografide ise tıkanan pulmoner arterleri görüntülemek mümkündür. Son olarak bir kateter yardımı ile kalbin içine girip akciğer damarları ve kalp içerisindeki basınçları ölçmek tedavinin planlanması açısından önem taşır.

Pulmoner Hipertansiyon İçin Tedavi 

Hastalığın iki türlü tedavisi vardır. Erken dönemlerde ve akciğer basıncının henüz yeterince yükselmediği vakalarda akciğer damarlarını genişletici dolayısıyla akciğer basıncını düşüren ilaç tedavileri uygulanabilir.

Esas olarak akciğer damarları içerisindeki trombüslerin  Açık Kalp Ameliyatı yöntemi ile temizlenmesi en etkin tedavi yöntemidir. Bu ameliyata “Pulmoner Tromboendarterektomi” ameliyatı adı verilir. Ameliyat sonuçları itibari ile yüz güldürücü bir ameliyatdır. Hastaların ameliyat aşamaları geldiğinde en kısa sürede ameliyat olmaları önemlidir. Akciğer basıncının çok fazla yükselmesi durumunda ameliyat çok daha riskli hale gelmektedir.