Damar Hastalıkları

Damar Hastalıkları

İnsan vücudunda iki türlü; damar sistemi vardır. Birincisi temiz kanı taşıyan ve atardamar ( arteryel sistem ) adı verilen sistem, diğeri ise kirli kanı taşıyan ve toplardamar ( venöz sistem ) adı verilen sistemdir. Ayrıca lenf sıvısını taşıyan bir lenfatik sistemde mevcuttur.

Atardamar Hastalıkları

Atardamar hastalıklarını periferik ve serebrovasküler hastalıklar olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Eğer bacak damarlarına giden atardamarlarda bir tıkanıklık söz konusu ise genel anlamda buna (bacak damar tıkanıklığı)  periferik arter hastalığı adı verilir. Eğer kalpten çıkıp beyine giden damarlarda ve dallarında (Karotis Arter=Şah damarı) bir tıkanıklık söz konusu ise buna serebrovasküler hastalık adı verilir. Atardamar hastalıklarına yol açan en önemli etken damar sertiğidir (ateroskleroz).