Atardamar Hastalıkları

Atardamar hastalıklarını periferik ve serebrovasküler hastalıklar olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Eğer bacak damarlarına giden atardamarlarda bir tıkanıklık söz konusu ise genel anlamda buna ( bacak damar tıkanıklığı )  periferik arter hastalığı adı verilir. Eğer kalpten çıkıp beyine giden damarlarda ve dallarında ( Karotis Arter = Şah damarı ) bir tıkanıklık söz konusu ise buna serebrovasküler hastalık adı verilir. Atardamar hastalıklarına yol açan en önemli etken damar sertiğidir ( ateroskleroz ).

Atardamar Hastalıkları